03-09-2012

Seminar om mat og arkitektur for den nordiske velferdsmodellen


Seminar på Stokkøya, nord for Trondheim, 3.9.2012

Matens betydnings for Europas framtidige velferd er i ferd med å få en høyere bevissthet. Europas avhengighet av matimport øker hele tiden, mens produktiv matjord blir tatt ut av bruk i et stadig høyere tempo. Byene vokser raskere enn befolkningsveksten og landsbygda fraflyttes. Seminaret ønsker å belyse hvordan viktige kulturelle og kreative velferdselementer, som tex. mat og arkitektur, sammen kan snu strømmen, ut av byene og få livet utenfor byene til å oppleves som en sosial oppgradering for ambisiøse og kunnskapsrike mennesker.

Program

 


Kalender

Det finns inget evenemang i kalendern