Visionen för Nordiska ministerrådets program Ny Nordisk Mat II (2010-2014), är att det nordiska köket skall inspirera till matglädje, smak och mångfald – både nationellt och internationellt. 

NNM II bygger på Manifestet för det Nya Nordiska Köket med värdeord som rent, friskt, enkelt och etiskt. Aktuella projekt omfattar teman från offentlig måltid till internationell matdiplomati.

Norden har en stark regional matkultur som resten av världen börjar upptäcka. Ny Nordisk Mat vill uppmuntra lokala traditioner i nya former, samt stöda matproducenter, hantverkare och entreprenörer.

Följ oss på 

Ny Nordisk Mat II: Vem gör vad inom NNM II

Ny Nordisk Mat II i världen

Ny Nordisk Mat II årsrapport 2013